Contact Info

COA-Skvarla Site / K-1st Grades

5800 Skvarla Ave., Bld. 1412

McClellan, CA  95652

Phone: (916) 640-1431


 

COA-Dudley B / 1st, 2nd Grades

5726 Dudley Blvd., Bld. 1420

McClellan, CA 95652

Phone: (916) 286-1912


 

COA-Pavilion Site / 2nd Grade

5640 Dudley Blvd., Bld.1425

McClellan, CA 95652

Phone: (916) 286-1950

Fax: (916) 640-0339


 

COA-Rafferty A / B Sites / 3rd, 5th, 6th Grades

5637 Skvarla Ave., Bld. 1403

McClellan, CA 95652

Phone: (916) 286-5170


 

COA-Camellia and Dudley A Sites/ 4th Grade

5712 Dudley Blvd.,

McClellan, CA 95652

Phone: (916) 286-1910

Fax: (916) 640-0004


 

 

 

Hits: 32531